Śliskie drogi - Jak przygotować drogi i chodniki na niekorzystną aurę?

Opublikowano: 24 września 2020

Ile razy z naszych ust padły słowa: “ znowu zima zaskoczyła drogowców”? Zdarza się to zarówno jesienią jak i w samym środku zimy. Śliskie i zasypane drogi przede wszystkim zagrażają bezpieczeństwu, są również powodem ogromnych korków, opóźnień i problemów w komunikacji. Zagrożenie nie dotyczy tylko kierowców ale również pieszych, którzy narażeni są na upadki co może powodować bolesne kontuzje i złamania.

Zimowe utrzymanie dróg jest ściśle regulowane polskim prawem za pomocą wielu aktów prawnych oraz dokładnych wytycznych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Działania te mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo oraz zmniejszyć zakłócenia w ruchu drogowym. Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dróg ? Każda droga publiczna ma administracyjnie przypisanego zarządcę. Za drogi krajowe i autostrady odpowiada GDDKiA, drogi wojewódzkie - zarząd województwa, drogi powiatowe - zarząd powiatu, drogi gminne - wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Za odśnieżanie chodnika odpowiada właściciel nieruchomości do której bezpośrednio przylega nieruchomość.

Do zwalczania śliskości dróg i chodników stosuje się sól drogową, chlorek wapnia, chlorek magnezu, solankę, mieszankę piaskowo-solną lub sam piasek. W Polsce najczęściej stosowanym środkiem jest sól drogowa. Stosowana jest do rozmrażania i zwalczania lodu na drogach, chodnikach, ciągach komunikacyjnych, a także torach i rozjazdach kolejowych. Jest bardzo skutecznym i zarówno najtańszym z dostępnych środków. W Polsce wydobywana jest w kopalni soli Kłodawa S.A.  i kopalni KGHM Polkowice-Sieroszowice. Sól drogowa jest również importowana z Ukrainy i Białorusi.

Sól drogowa to niemal czysty chlorek sodu NaCl. Najczęściej występuje w formie nieoczyszczonej soli kuchennej.  W jej skład wchodzą:

  • NaCl - 90% min
  • H2O - 3,0% max
  • Części nierozpuszczalne w wodzie – 8,0%max
  • Zawartość żelazocyjanku potasu K4Fe(CN)6 - 3-125 mg/kg

Jak działa sól drogowa? W procesie wiązania chlorku sodu z wodą, zwanej dysocjacją, powstaje roztwór o niższej temperaturze zamarzania niż woda. Po połączeniu soli drogowej (NaCl) z wodą dochodzi do rozpadu soli na sód i chlor. Oba jony są otaczane przez cząsteczki wody tworząc roztwór. Podczas kontaktu soli drogowej z lodem zachodzi ten sam proces. Różnica polega na tym, że aby jony sodu i chloru mogły zostać otoczone cząsteczkami wody, musi zostać zburzona struktura lodu, ze stanu stałego w ciekły . W tym procesie następuje rozpad lodu. Dzięki temu procesowi w zależności od stężenia roztworu soli z wodą, możemy znacznie obniżyć temperaturę zamarzania.

Sól drogową najczęściej przechowuje się i transportuje luzem, pakowaną w worki 5 kg, 25 kg, Big Bagi 1000 kg, a także solniczki i wiaderka. Transport luzem wymaga przykrycia transportowanej soli zabezpieczając ją przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak deszcz i śnieg. Sól drogową należy przechowywać w zadaszonych, suchych i przewiewnych halach magazynowych. Najlepiej aby powierzchnia była utwardzona co wzmocni ochronę przed zawilgoceniem.

Konfekcjonowanie soli w solniczki, wiaderka czy też worki 25kg i 5kg ułatwia wykorzystywanie tego produktu do celów prywatnych np. do odśnieżania podjazdów, przydomowych parkingów i chodników. Możliwość wygodnego przewożenia soli w samochodzie pozwala mieć ją zawsze dostępną, co może nam pomóc przy problemach z wyjazdem lub podjazdem na nieodśnieżonej powierzchni. 

Śnieżna i mroźna zima oraz sól drogowa to nierozłączny duet. Pomaga zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, chodnikach, a także pozostałych ciągach komunikacyjnych. Możemy na nią narzekać ale jest to najbardziej ekonomiczny i popularny środek do zimowego utrzymania dróg.