Prowadzimy hurtową i detaliczną sprzedaż kruszyw, w szczególności dolomitu, bazaltu i granitu, kruszyw hutniczych, piasków i żwirów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno.

Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno:

 • worki 25 kg
zamów

Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno

Mieszanka mineralno-asfaltowa QPR-S służy do napraw powierzchni drogowej.

Asfalt w workach na zimno skutecznie poradzi sobie z ubytkami w nawierzchniach asfaltowych i wykonanych z betonu cementowego.


Kruszywo dolomitowe o uziarnieniu ciągłym - dostępne frakcje:

 • 0 - 4 mm
 • 0 - 11,2 mm
 • 0 - 31,5 mm
 • 0 - 63 mm

Kruszywo dolomitowe o uziarnieniu grubym - dostępne frakcje:

 • 2 - 8 mm
 • 4 - 8 mm
 • 11,2 - 31,5 mm
 • 11,2 - 45 mm
 • 31,5 - 63 mm
 • 45 - 90 mm
 • 90 - 220 mm 

Kruszywo dolomitowe o uziarnieniu ciągłym z podwyższoną zawartością frakcji iłowo-pyłowej - dostępne frakcje:

 • 0 – 22,4 mm​​​​
zamów

Dolomit

Dolomit jest skałą osadową węglanową o zabarwieniu rudawym lub szarawym, która powstaje w wyniku przekształcenia skał wapiennych (tzw. dolomityzacji).

Proces dolomityzacji zachodzi pod wpływem działania wód bogatych w węglan magnezu.


Bazalt - dostępne frakcje:

 • 0 - 2 mm 
 • 2 - 5 mm
 • 2 - 8 mm
 • 1 - 3 mm
 • 4 - 8 mm
 • 8 - 11 mm
 • 8 - 16 mm 
 • 11 - 16 mm
 • 0 - 31,5 mm
 • 0 - 63 mm
 • 31,5 - 63 mm
zamów

Bazalt

Bazalt jest skałą litą pochodzenia wulkanicznego – wylewną, o strukturze bardzo drobnoziarnistej, czasami porfirowej oraz barwie czarnej lub szarej. Doskonale sprawdza się w budownictwie drogowym, w produkcji mieszanki bitumicznej i betonów wysokich klas. 


Granit - dostępne frakcje:

 • 0 - 2 mm
 • 0 - 5 mm
 • 2 - 5 mm
 • 2 - 8 mm
 • 4 - 31,5 mm
 • 5 - 8 mm
 • 8 - 11 mm
 • 8 - 16 mm
 • 11 - 16 mm
 • 16 - 22 mm
 • 0 - 31,5 mm
 • 0 - 63 mm
 • 31,5 - 63 mm
zamów

Granit

Granodioryt to skała magmowa kwaśna typu głębinowego o strukturze drobnokrystalicznej lub średniokrystalicznej oraz szarej barwie. Cechuje się dużą wytrzymałością, szczelnie zbitą strukturą, niską porowatością i całkowitą mrozoodpornością.


Szarogłaz - dostępne frakcje:

 • 0 - 4 mm
 • 4 - 8 mm
 • 8 - 11 mm
 • 8 - 16 mm
 • 11 - 22 mm
 • 16 - 32 mm
 • 32 - 63 mm
 • 0 - 32 mm
 • 0 - 63 mm
 • 0 - 125 mm
zamów

Szarogłaz

Szarogłaz jest odmianą piaskowca. Zawiera co najmniej 25% okruchów skalnych w materiale detrytycznym (szkielecie ziarnowym). To skała osadowa, okruchowa, zwięzła, masywna, warstwowana lub bezładna, zawierająca kwarc, ortoklaz, plagioklazy, okruchy i minerały zasadowych skał krystalicznych: diabazów, melafirów i łupków krystalicznych, rzadziej skał magmowych i metamorficznych.


Kruszywa hutnicze sezonowane - dostępne frakcje:

 • 0 – 11,2 mm
 • 0 – 16 mm
 • 0 – 31,5 mm
 • 0 – 63 mm
 • 11,2 – 63 mm
 • 0 – 120 mm
 • 63 – 120 mm

 ​​​​​Kruszywa hutnicze niesezonowane - dostępne frakcje:

 • 0 – 3 mm
 • 0 – 11,2 mm
 • 4 – 11,2 mm
 • 11,2 – 31,5 mm
 • 11,2 – 63 mm
 • 0 - 31,5 mm
 • 31,5 - 63 mm
zamów

Kruszywa hutnicze

Kruszywo hutnicze ma strukturę kanciastą, chropowatą i komórkową, dzięki czemu idealnie sprawdza się w drogownictwie. Jest wytrzymałe, mrozoodporne, stosunkowo tanie, nie ściera się ani nie nasiąka. Cząsteczki żużla sczepiają się ze sobą i klinują, dając solidną podstawę w podbudowie drogowej.

Badania terenowe i laboratoryjne wykazały, że kruszywo z żużli stalowniczych jest wysoce odporne na zamarzanie i odwilż. Ponadto żużel charakteryzuje się całkowitym brakiem osiadania po posadowieniu, umożliwiając natychmiastowe nakładanie następnych warstw. Dzięki wyjątkowej stabilności oraz wielu innym właściwościom, nie powstają „koleiny”, a podbudowy są wytrzymałe i długowieczne oraz nie wymagają nakładów na ewentualne uzupełnianie ubytków.


Gabro - dostępne frakcje:

 • 0 - 2 mm
 • 2 - 5 mm
 • 4 - 8 mm
 • 8 - 11 mm
 • 0 - 31,5 mm
zamów

Gabro

Gabro to zasadowa skała głębinowa, średnio- lub gruboziarnista. Zastosowanie kruszywa w nawierzchniach asfaltowych ma znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


Melafir - dostępne frakcje:

 • 0 – 2 mm 
 • 0 – 5 mm
 • 2 – 5 mm
 • 2 – 8 mm
 • 5 – 8 mm
 • 8 – 11 mm
 • 8 – 16 mm
 • 11 – 16 mm
 • 16 -  22 mm
 • 0 - 31,5 mm
 • 0 – 63 mm
 • 31,5 – 63 mm
   
zamów

Melafir

Melafir stosowany jest w budownictwie, szczególnie w kolejowym (frakcje tłuczniowe) i drogowym (frakcje grysowe). Cechuje się bardzo wysokim wskaźnikiem polerowalności (PSV > 56). Doskonale nadaje się do doziarniania mas bitumicznych do warstw ścieralnych, produkowanych z kruszyw o niskim wskaźniku PSV, jak bazalty czy dolomity.


Piaski

zamów

Piaski

Piaski znajdują zastosowanie w produkcji betonu cementowego oraz warstw mineralno-asfaltowych. Służą również jako podsypki pod nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej oraz jako materiał do budowy nasypów drogowych i kolejowych.


Żwiry - dostępne frakcje:

 • 2 - 8 mm
 • 8 - 16 mm
 • 16 - 31,5 mm
zamów

Żwiry

Żwir jest okruchową skałą osadową o luźnej postaci, złożoną z otoczaków. Jego głównymi składnikami są kwarc i skaleń. Ze względu na pochodzenie, rozróżniamy żwiry morskie, rzeczne, jeziorne, polodowcowe i inne.